Dobře se vyspat nemusí být drahé!

 ​ +43 2622 / 270 42 44

otisk

Provozovatel internetové adresy www.winbudget.at

Společnost a adresa:
Winrooms Betriebs GmbH
Wiener Strasse 115 / 1.1.B2
2700 Wiener Neustadt
RAKOUSKO
Telefon: +43 2622 / 27042 44
E-mail: booking@winbudget.at
Registrační číslo společnosti: FN408715b
Obchodní rejstříkový soud: ​Krajský soud Wiener Neustadt
Členství v komoře: Hospodářská komora Dolního Rakouska
UID: ATU68482135

Copyright a vyloučení odpovědnosti
Provozovatel tohoto webu nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči provozovateli týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelné zavinění úmyslné nebo hrubé nedbalosti. povahy na straně provozovatele . Všechny nabídky jsou nezávazné. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování bez předchozího upozornění.

Odkazy a odkazy
Odkazy a odkazy Pokud je učiněn přímý nebo nepřímý odkaz na referenční cíle ("odkazy"), které jsou mimo oblast odpovědnosti provozovatele, je provozovatel odpovědný pouze v případě, že si je vědom obsahu a bylo by to technicky možné a rozumné to, aby se zabránilo použití v případě nezákonného použití zabránit obsahu. Za obsah, který jde nad tento rámec, a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací, je odpovědný výhradně poskytovatel těchto stránek, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů. Toto omezení se vztahuje i na cizí záznamy v knize návštěv, diskusním fóru, mailing listu a adresáři odkazů (web index).

autorská práva
Provozovatel se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, videím, online hrám, spořičům obrazovky, zvukům a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvuky a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvuky a texty bez licencí. Pokud by se však na příslušných stránkách nacházela neoznačená grafika, zvuk nebo text, který je chráněn autorským právem třetích stran, autor by nemohl určit autorská práva. V případě takového neúmyslného porušení autorských práv provozovatel po upozornění vyřadí předmětný objekt z jeho zveřejnění nebo jej označí příslušným autorským právem. Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným provozovatelem zůstávají výhradně provozovateli. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvuků nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele povoleno.

Zpravodaj
Svou registrací umožňujete provozovateli zasílat v pravidelných intervalech na zadanou e-mailovou adresu informace o produktech, sázky, vzorky produktů, poukazy a informace atd. Se všemi informacemi bude nakládáno důvěrně v souladu s rakouskými zákony na ochranu dat.

Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

cs_CZCzech