Dobře se vyspat nemusí být drahé!

 ​ +43 2622 / 270 42 44

ochrana dat
Následující prohlášení o ochraně údajů platí pro používání naší online nabídky www.winbudget.at (dále jen „webová stránka“).

Ochraně dat přikládáme velký význam. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1 Zodpovědný
Za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu GDPR odpovídá: Winrooms Betriebs GmbH
Wiener Strasse 115/1.1.B2
2700 Wiener Neustadt
datenschutz@winrooms.at
Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů z naší strany v souladu s těmito předpisy o ochraně údajů, ať už jako celku, nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku adresovat odpovědné osobě.
Toto prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

2 Obecné účely zpracování
Osobní údaje používáme za účelem provozování webových stránek www.winrooms.at

3 Jaké údaje používáme a proč
3.1 Hosting
Hostingové služby, které využíváme, slouží k poskytování následujících služeb: infrastrukturní a platformové služby, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme za účelem provozování webových stránek. Zde my nebo náš poskytovatel hostingu postupujeme Údaje o zásobách, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, meta a komunikační údaje od zákazníků, zainteresovaných stran a návštěvníků tohoto webu na základě našich oprávněných zájmů efektivně a bezpečně zpřístupňovat naše webové stránky v souladu s GDPR

3.2 Přístupové údaje
Když používáte tento web, shromažďujeme o vás informace. Automaticky shromažďujeme informace o vašem chování při používání a vaší interakci s námi a registrujeme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu na naše webové stránky (takzvané soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují:
- Název a URL načteného souboru
- Datum a čas načtení
- množství přenesených dat
- Oznámení o úspěšném načtení (kód odpovědi HTTP)
- Typ prohlížeče a verze prohlížeče
- Operační systém
– Referenční adresa URL (tj. dříve navštívená stránka)
- Webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek
- poskytovatel internetových služeb uživatele
- IP adresa a žádající poskytovatel

Tyto logové údaje bez přiřazení k Vaší osobě či jinému profilování používáme ke statistickým vyhodnocením za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace našich webových stránek, ale také k anonymnímu zaznamenávání počtu návštěvníků našich webových stránek (návštěvnosti) a rozsahu a typu návštěvnosti Používání našich webových stránek a služeb, také pro účely fakturace, k měření počtu kliknutí obdržených od spolupracujících partnerů. Tyto informace nám umožňují poskytovat personalizovaný obsah založený na poloze a analyzovat provoz, odstraňovat problémy a odstraňovat problémy a zlepšovat naše služby.
To je také náš oprávněný zájem dle GDPR.
Vyhrazujeme si právo následně zkontrolovat data protokolu, pokud existuje oprávněné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních indicií. IP adresy uchováváme v protokolových souborech po omezenou dobu, pokud je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo pro poskytnutí služby nebo vyúčtování služby, např. B. pokud využijete některou z našich nabídek. Po přerušení procesu objednávky nebo po obdržení platby smažeme IP adresu, pokud již není vyžadována z bezpečnostních důvodů. IP adresy také ukládáme, pokud máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našich webových stránek. V rámci vašeho účtu ukládáme také datum vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlášení, klikání na odkazy atd.).

3.3 Soubory cookie
K optimalizaci našich webových stránek používáme takzvané session cookies. Soubor cookie relace je malý textový soubor, který odešle příslušný server při návštěvě webové stránky a je dočasně uložen na vašem pevném disku. Tento soubor jako takový obsahuje tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Tyto soubory cookie se vymažou po zavření prohlížeče. Slouží z. B. abyste mohli používat funkci nákupního košíku na několika stránkách. V malé míře také používáme trvalé soubory cookie (také malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení), které zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám používat váš prohlížeč příště poznat návštěvu. Tyto soubory cookie se ukládají na váš pevný disk a po určité době se automaticky vymažou. Jejich životnost je 1 měsíc až 10 let. To nám umožňuje prezentovat vám naši nabídku uživatelsky přívětivějším, účinnějším a bezpečnějším způsobem a například vám na webu zobrazovat informace, které jsou speciálně přizpůsobeny vašim zájmům. Náš oprávněný zájem na používání souborů cookie v souladu s GDPR má učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější Soubory cookie ukládají následující údaje a informace:
- Přihlašovací údaje
- Nastavení jazyka
- zadané hledané výrazy
- Informace o počtu návštěv našeho webu a využití jednotlivých funkcí na našem webu.
Když je cookie aktivován, je mu přiděleno identifikační číslo a k tomuto identifikačnímu číslu nejsou přiřazeny vaše osobní údaje. Vaše jméno, vaše IP adresa nebo podobné údaje, které by vám umožnily přiřadit cookie, nebudou do cookie vloženy. Na základě technologie cookies dostáváme pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky našeho obchodu byly navštíveny, které produkty byly prohlíženy atd.
Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení cookies předem informováni a mohli se v jednotlivých případech rozhodnout, zda pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies, nebo zda jsou cookies zcela zabráněny. To může omezit funkčnost webu.

3.4 Údaje pro plnění našich smluvních závazků
Zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme ke splnění našich smluvních povinností, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, objednané produkty, fakturační a platební údaje. Sběr těchto údajů je nezbytný pro uzavření smlouvy.
Údaje budou vymazány po uplynutí záručních lhůt a zákonných lhůt uchovávání. Údaje spojené s uživatelským účtem (viz níže) budou vždy uchovány po dobu vedení tohoto účtu.
Právním základem pro zpracování těchto údajů je GDPR, protože tyto údaje jsou nutné k tomu, abychom mohli plnit naše smluvní povinnosti vůči vám.

3.5 Uživatelský účet
Na našem webu si můžete vytvořit uživatelský účet. Pokud si to přejete, potřebujeme osobní údaje požadované při přihlášení. Při pozdějším přihlášení je vyžadován pouze váš e-mail nebo uživatelské jméno a vámi zvolené heslo.
Pro novou registraci shromažďujeme kmenová data (např. jméno, adresa), komunikační údaje (např. e-mailová adresa) a platební údaje (bankovní spojení) a také přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo). Abychom zajistili vaši správnou registraci a neoprávněné registrace třetími stranami, obdržíte po registraci e-mailem aktivační odkaz za účelem aktivace vašeho účtu. Teprve po úspěšné registraci uchováváme vámi přenesená data trvale v našem systému.
Jakmile si vytvoříte uživatelský účet, můžete nám jej kdykoli nechat smazat, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). Poté vymažeme vaše uložené osobní údaje, ledaže je stále musíme uchovávat pro zpracování objednávek nebo z důvodu zákonných požadavků na ukládání.
Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas v souladu s GDPR.

3.6 Informační bulletiny
Pro registraci k odběru newsletteru jsou vyžadovány údaje požadované v registračním procesu. Registrace k odběru newsletteru je přihlášena. Po registraci obdržíte na zadanou e-mailovou adresu zprávu s žádostí o potvrzení registrace ("double opt-in"). To je nezbytné, aby se třetí strany nemohly zaregistrovat pomocí vaší e-mailové adresy.
Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a tím se z odběru newsletteru odhlásit.
Registrační údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou nutné pro zasílání newsletteru. Záznam o registraci a doručovací adrese uchováváme tak dlouho, dokud byl zájem prokázat původně daný souhlas, obvykle se jedná o promlčecí lhůty pro občanskoprávní nároky, tedy maximálně tři roky.
Právním základem pro zasílání newsletteru je váš souhlas v souladu s čl. GDPR. Právním základem pro přihlášení registrace je náš oprávněný zájem prokázat, že zasílání bylo provedeno s vaším souhlasem.
Registraci můžete kdykoli zrušit, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém newsletteru samozřejmě najdete i odkaz pro odhlášení.

3.7 Doporučení produktu
Nezávisle na newsletteru vám budeme pravidelně e-mailem zasílat doporučení produktů. Tímto způsobem vám poskytujeme informace o produktech z našeho sortimentu, které by vás mohly zajímat na základě vašich nedávných nákupů zboží nebo služeb u nás. Přísně dodržujeme zákonné požadavky. Proti tomu můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. K tomu postačí zpráva v textové podobě na kontaktní údaje uvedené v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis). V každém e-mailu samozřejmě najdete i odhlašovací odkaz, jehož právním základem je zákonné povolení dle DSGVO.

3.8 E-mailový kontakt
Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), zpracováváme vaše údaje pro zpracování žádosti a pro případ, že se vyskytnou následné dotazy.
Pokud jsou údaje zpracovávány za účelem provedení předsmluvních opatření, která se provádějí na vaši žádost, nebo, pokud jste již naším zákazníkem, za účelem plnění smlouvy, právním základem pro toto zpracování údajů je DSGVO.
Jiné osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že s tím souhlasíte nebo pokud máme oprávněný zájem na zpracování vašich údajů. Oprávněný zájem spočívá např. B. odpověď na váš e-mail.

4 Google Analytics
Používáme Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky návštěvníky stránek se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.
To je také náš oprávněný zájem dle GDPR.
Společnost Google se podřídila smlouvě Privacy Shield uzavřené mezi Evropskou unií a USA a byla certifikována. V důsledku toho se Google zavazuje dodržovat standardy a předpisy evropského práva na ochranu dat. Další informace naleznete v odkazu níže: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Na tomto webu jsme aktivovali anonymizaci IP (anonymizovatIp). V důsledku toho však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google naším jménem použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu.
IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Můžete také zabránit přenosu údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete zásuvný modul prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem a nainstalujete : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete kliknutím na následující odkaz nastavit soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucí detekci službou Google Analytics na této webové stránce (tento soubor cookie pro odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeč a pouze pro tuto doménu. Pokud smažete soubory cookie ve svém prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz: [Zakázat Google Analytics]

5 doba skladování
Pokud není výslovně uvedeno, uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění sledovaných účelů.
V některých případech zákonodárce počítá s uchováváním osobních údajů, například v daňovém nebo obchodním právu. V těchto případech budou údaje námi uloženy pouze pro tyto zákonné účely, nebudou však zpracovány žádným jiným způsobem a po uplynutí zákonné doby uchovávání budou vymazány.

6 Vaše práva jako subjektu údajů
Podle platných zákonů máte ve vztahu ke svým osobním údajům různá práva. Chcete-li tato práva uplatnit, zašlete prosím svou žádost e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou v části 1 a jasně se identifikujte.
Níže naleznete přehled vašich práv.

6.1 Právo na potvrzení a informace
Máte právo na jasné informace o zpracování vašich osobních údajů.
Podrobně:
Máte právo od nás kdykoli obdržet potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo požadovat od nás bezplatnou informaci o osobních údajích, které jsou o vás uloženy, spolu s kopií těchto údajů. Dále existuje právo na následující informace:
1. účely zpracování;
2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
4. je-li to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá ke stanovení této doby;
5. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
6. existence práva na odvolání k dozorovému orgánu;
7. pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od vás, všechny dostupné informace o původu údajů;
8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás.
Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem.

6.2 Právo na opravu
Máte právo nás požádat o opravu a případně doplnění vašich osobních údajů.
Podrobně:
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také formou doplňkového prohlášení.

6.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“) V řadě případů jsme povinni vymazat osobní údaje, které se vás týkají.
Podrobně:
Podle GDPR máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje bezodkladně vymazat, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
2. Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování dle GDPR založeno a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
3. Vznesete námitku proti zpracování v souladu s GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s GDPR.
4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
5. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.
6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s GDPR.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a máme povinnost je v souladu s GDPR vymazat, přijmeme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, abychom informovali osoby odpovědné za zpracování údajů, kteří zpracovávat osobní údaje, o které jste je požádali, aby smazali jakýkoli odkaz na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

6.4 Právo na omezení zpracování
V řadě případů máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
Podrobně:
Máte právo nás požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
2. zpracování je protiprávní a vy jste odmítli výmaz osobních údajů a místo toho jste požádali o omezení použití osobních údajů;
3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř.
4. Vznesete námitku proti zpracování podle článek 21 odst. 1 GDPR, pokud dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi.

6.5 Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet své osobní údaje ve strojově čitelné podobě, předat je nebo je nechat předat námi.
Podrobně:
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž bychom vám bránili, za předpokladu, že
1. zpracování je založeno na souhlasu v souladu s GDPR a
2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů Při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, abychom osobní údaje předali přímo jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné.

6.6 Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zákonnému zpracování vašich osobních údajů z naší strany, pokud je založeno na vaší konkrétní situaci a naše zájmy na zpracování nad ním nepřevažují.
Podrobně:
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud osobní údaje zpracováváme za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.
Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu na veřejnosti. zájem.

6.7 Automatizované rozhodování včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká.
Automatizované rozhodování na základě shromážděných osobních údajů neprobíhá.

6.8 Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat.

6.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde žijete, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné.

7 Zabezpečení dat
Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich údajů v rámci platných zákonů na ochranu údajů a technických možností.
Vaše osobní údaje budou s námi přenášeny šifrovaně. To platí pro vaše objednávky a také pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
Pro zabezpečení vašich údajů dodržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s GDPR, která neustále přizpůsobujeme nejnovějšímu stavu techniky.
Rovněž nezaručujeme, že naše nabídka bude dostupná v určitou dobu; Nelze vyloučit poruchy, přerušení nebo poruchy. Servery, které používáme, pravidelně a pečlivě zálohujeme.

8 Předávání údajů třetím stranám, žádné předávání údajů do zemí mimo EU
Vaše osobní údaje v zásadě používáme pouze v rámci naší společnosti.
Pokud a v rozsahu, v jakém zaměstnáme třetí strany k plnění smluv (např. poskytovatele logistických služeb), obdrží osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém je přenos nezbytný pro příslušnou službu.
V případě, že některé části zpracování údajů outsourcujeme („zpracování objednávky“), smluvně zavazujeme zpracovatele k tomu, aby osobní údaje používali pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu údajů a zajistili ochranu práv dotčené osoby.
Předávání údajů orgánům nebo osobám mimo EU mimo případ uvedený v tomto prohlášení v části 4 se neuskutečňuje a není plánováno.
9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu údajů:datenschutz@winrooms.at

cs_CZCzech